Το σύνολο των φωτογραφιών που συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στις εκδόσεις της εργασίας «Μελέτες για τους Βλάχους», στα ελληνικά και τα αγγλικά, παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη, ως μία ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για την αρωγή που μου προσφέρθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι φωτογραφίες προέρχονται από οικογενειακά αρχεία, προσωπικές συλλογές, συλλογές πολιτιστικών συλλόγων και δημοσιεύσεις σε εργασίες άλλων μελετητών.


Δείτε την πλήρη ψηφιοποιημένη συλλογή όπως φιλοξενείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα

Μερικές απο τις φωτογραφίες που εμπεριέχονται στην τετράτομη εργασία "Μελέτες για τους Βλάχους"