Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η σύσφιξη των σχέσεων των Συλλόγων-μελών, η ανάπτυξη του πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους, η διατήρηση της γλώσσας, η διατήρηση και διάδοση των εθίμων και των παραδόσεων των Βλάχων, η αναβίωση ηθογραφικώ

 

The Life of the Vlachs at 1900

The Life of the Vlachs at 1900

 

Photographic collection
Asteriou Koukoudi

Photographic collection Asteriou Koukoudi

Search

Visits

Articles View Hits
1126429