Σκοπός του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα είναι αφενός, η διατήρηση και διάδοση της μνήμης των αγώνων του Ελληνισμού για την απελευθέρωση της Μακεδονίας -ιδιαίτερα του Μακεδονικού Αγώνα- και αφετέρου, η επιστημονική μελέτη της νεότερης ιστορίας

 

The Life of the Vlachs at 1900

The Life of the Vlachs at 1900

 

Photographic collection
Asteriou Koukoudi

Photographic collection Asteriou Koukoudi

Search

Visits

Articles View Hits
1126483