Η εργασία «Μελέτες για τους Βλάχους» του Αστέριου Ι. Κουκούδη πραγματοποιήθηκε μέσα στο ερευνητικό πλαίσιο του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη το χρονικό διάστημα 1994-1997.
Το 1998 έλαβε βραβείο του Τμήματος Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών. Η έκδοσή της τετράτομης αυτής εργασίας πραγματοποιείται με πρόλογο του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου και με την ενίσχυση του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.


Στις «Μελέτες για τους Βλάχους» επιχειρείται μια προσπάθεια καταγραφής της ιστορικής και κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης του συνόλου των βλάχικων οικισμών και εγκαταστάσεων, τόσο στους μητροπολιτικούς τους χώρους όσο και στη διασπορά τους, κυρίως στη Βαλκανική, από την εμφάνιση των Βλάχων στο ιστορικό στερέωμα μέχρι τον 20ο αιώνα.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς εδώ συναντούμε όλους τους τύπους των βλάχικων οικισμών και εγκαταστάσεων και όλους τους δυνατούς ιδεολογικούς προσανατολισμούς.