Η Θεσσαλονίκη και οι Βλάχοι
Μελέτες για τους Βλάχους - 1ος τόμος
σκληρό καπάκι 25Χ18 εκ
270 σελίδες
100 παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες
Εκδόσεις Ζήτρος - Θεσσαλονίκη 2000

Προλογική Εισαγωγή του καθηγητή Γιάννη Ζ. Δρόσου

Περιεχόμενα

Φωτογραφίες

Διάβασέ το

 

Διάβασέ το βιβλίο στη Μέδουσα, το ψηφιακό αποθετήριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας.