Η Θεσσαλονίκη και οι Βλάχοι
Μελέτες για τους Βλάχους - 1ος τόμος
σκληρό καπάκι 25Χ18 εκ
270 σελίδες
7100 παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες
Εκδόσεις Ζήτρος - Θεσσαλονίκη 2000

Προλογική Εισαγωγή του καθηγητή Γιάννη Ζ. Δρόσου

Περιεχόμενα

Φωτογραφίες

Διάβασέ το

 

Περιεχόμενα

1. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΑΡΟΥΝΑ

1.1. Η λατινική διάσταση της Θεσσαλονίκης στους ρωμαϊκούς και τους πρώτους βυζαντινούς χρόνους

1.2. Η βλάχικη παρουσία στη Θεσσαλονίκη στους πρώτους οθωμανικούς χρόνους, 15ος - μέσα 18ου αι.

1.3. Η βλάχικη παρουσία στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου αι. και μέχρι το 1821

1.4. Η βλάχικη παρουσία στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στα 1821 με 1912

1.5. Ο Μακεδονικός Αγώνας και η Ρουμανική Προπαγάνδα στη Θεσσαλονίκη

1.6. Η βλάχικη παρουσία στη Θεσσαλονίκη μετά το 1912

1.7. Η Ρουμανική Προπαγάνδα στη Θεσσαλονίκη στα χρόνια του Μεσοπολέμου και της Κατοχής

1.8. Πληθυσμιακά

2. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ - ΝΙΧΩΡΙ ή ΚΙΡΕΤΣΟΪ - ΓΕΝΙΚΙΟΪ Θεσσαλονίκης

3. ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΒΛΑΧΙΚΑ ΧΕΙΜΑΔΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΤΗ ΛΙΜΝΟΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ

4. ΟΙ ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΕΣ ΝΟΜΑΔΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

4.1. Στη λιμνολεκάνη του Λαγκαδά - Μεγάλη Βόλβη Λαγκαδά

4.2. Στην περιοχή της Καλαμαριάς - Σουρωτή Θεσσαλονίκης