Οι Ολύμπιοι Βλάχοι και τα Βλαχομογλενά
Μελέτες για τους Βλάχους - 3ος τόμος
σκληρό καπάκι 25Χ18 εκ
408 σελίδες
3 πρωτότυποι έγχρωμοι χάρτες
177 παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες
Εκδόσεις Ζήτρος - Θεσσαλονίκη 2001

Προλογική Εισαγωγή του καθηγητή Γιάννη Ζ. Δρόσου

Περιεχόμενα

Χάρτες

 

 

Χάρτες

1. Οι Ολύμπιοι Βλάχοι, 1900-1912

2. Οι Μογλενίτες Βλάχοι, 1900-1912

3. Η διασπορά των Μεγαλολιβαδιωτών