Οι Ολύμπιοι Βλάχοι και τα Βλαχομογλενά
Μελέτες για τους Βλάχους - 3ος τόμος
σκληρό καπάκι 25Χ18 εκ
408 σελίδες, 3 πρωτότυποι έγχρωμοι χάρτες
177 παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες
Εκδόσεις Ζήτρος - Θεσσαλονίκη 2001

Προλογική Εισαγωγή του καθηγητή Γιάννη Ζ. Δρόσου

Περιεχόμενα

Χάρτες

Φωτογραφίες

Διάβασέ το

 

Περιεχόμενα

Μέρος 1ο

“ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΒΛΑΧΟΙ”

1. ΤΑ ΒΛΑΧΟΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ.
ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΒΛΑΧΟΙ
1.1. Γενικά

1.2. Οι πρώτες αναφορές. Οι Βυζαντινοί Χρόνοι
1.3. Η σύσταση των βλαχοχωριών του Ολύμπου. Οι Οθωμανικοί Χρόνοι
1.4. Η παλαιότερη έκταση των βλάχικων οικισμών και εγκαταστάσεων στην περιοχή του Ολύμπου

1.5. Οι έξοδοι από την περιοχή του Ολύμπου

2. ΛΙΒΑΔΙ - ΒΛΑΧΟΛΙΒΑΔΟ Ελασσόνας
2.1. Γενικά
2.2. Η σύσταση και η εξέλιξη του Βλαχολίβαδου
2.3. Τα αρματολίκια και οι αγώνες του Βλαχολίβαδου
2.4. Τα εκπαιδευτικά και οικονομικά του Βλαχολίβαδου
2.5. Η Ρουμανική Προπαγάνδα στο Βλαχολίβαδο
2.6. Η Κατοχή και ο Εμφύλιος
2.7. Οι έξοδοι και οι παροικίες του Βλαχολίβαδου
2.8. Πληθυσμιακά

3. KOKKINΟΠΗΛΟΣ - ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΣ Ελασσόνας
3.1. Γενικά
3.2. Η σύσταση και η εξέλιξη του Κοκκινοπλού
3.3. Οι αγώνες του Κοκκινοπλού
3.4. Τα οικονομικά και εκπαιδευτικά του Κοκκινοπλού
3.5. Οι έξοδοι από τον Κοκκινοπλό
3.6. Η Ρουμανική Προπαγάνδα στον Κοκκινοπλό
3.7. H Κατοχή και ο Εμφύλιος
3.8. Περιφερειακοί οικισμοί, εγκαταστάσεις και διασπορά Κοκκινοπλού
3.8.1. Τα Καλύβια Ελασσόνας
3.8.2. Το Ασπρόχωμα
3.8.3. Τα Παλιάμπελα και ο Δούλος
3.8.4. Η διασπορά του Κοκκινοπλού
3.9. Πληθυσμιακά

4. ΦΤΕΡΗ και ΚΑΡΙΤΣΑ Πιερίας
4.1. Γενικά
4.2. Η σύσταση και η εξέλιξη της Φτέρης
4.3. Η σύσταση της Καρίτσας
4.4. Η Ρουμανική Προπαγάνδα στη Φτέρη - Καρίστα
4.5. Η Φτέρη - Καρίτσα μετά τα 1912
4.6. Πληθυσμιακά

5. ΝΕΟΧΩΡΙ - ΝΙΧΩΡΙ Σερβίων
5.1. Γενικά
5.2. Η σύσταση και η εξέλιξη του Νεοχωρίου
5.3. Η διάλυση του Νεοχωρίου

6. ΑΝΩ MΗΛΙΑ - ΜΗΛΙΑ Πιερίας
6.1. Γενικά
6.2. Η σύσταση και η εξέλιξη της Μηλιάς
6.3. Η Μηλιά και οι Λαζαίοι
6.4. Η Μηλιά μετά τα 1822

7. ΔΙΟ - ΜΑΛΑΘΡΙΑ Πιερίας
7.1. Γενικά
7.2. Ο παλαιότερος οικισμός της Μαλαθριάς
7.3. Η εγκατάσταση των Κοκκινοπλιτών στη Μαλαθριά
7.4. Η Μαλαθριά μετά τα 1912
7.5. Πληθυσμιακά

8. ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ - ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Πιερίας
8.1. Γενικά
8.2. Η σύσταση και η εξέλιξη του Άγιου Σπυρίδωνα
8.3. Ο Άγιος Σπυρίδωνας μετά τα 1912
8.4. Πληθυσμιακά

9. ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ Πιερίας
9.1. Γενικά
9.2. Ο Κολινδρός πριν τη δημιουργία της βλάχικης εγκατάστασης
9.3. Η εγκατάσταση Βλάχων στον Κολινδρό

10.ΠΕΤΡΑ - ΛΟΚΟΒΗ Πιερίας
10.1. Γενικά. Η Παλιά Πέτρα
10.2. Η νεότερη εγκατάσταση Βλάχων στη Λόκοβη

11.ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΛΑΧΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ. ΛΙΤΟΧΩΡΟ, ΣΚΟΤΙΝΑ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ, ΠΟΡΟΙ

12.ΣΕΡΒΙΑ Κοζάνης
12.1. Γενικά
12.2. Τα Σέρβια μέχρι τα 1800
12.3. Η παρουσία των Βλάχων στα Σέρβια
12.4. Η Ρουμανική Προπαγάνδα στα Σέρβια

13.ΚΑΤΕΡΙΝΗ
13.1. Γενικά
13.2. Οι εγκαταστάσεις των Βλάχων στην Κατερίνη
13.2.1. Οι Ολύμπιοι Βλάχοι
13.2.2. Οι Σαρμανιώτες
13.2.3. Οι Βεργιάνοι Βλάχοι και οι Αρβανιτόβλαχοι του Βερμίου και του Μοριχόβου
13.2.4. Οι Βλαχοζαγορίσιοι
13.2.5. Οι Νιζοπολίτες
13.3. Η Ρουμανική Προπαγάνδα στην Κατερίνη
13.4. Η Οικονομία της Κατερίνης και οι Βλάχοι κάτοικοί της
13.5. Πληθυσμιακά


Μέρος 2ο

“ΤΑ ΒΛΑΧΟΜΟΓΛΕΝΑ”

1. ΜΟΓΛΕΝΑ
1.1. Γενικά
1.2. Τα βλαχομογλενίτικα χωριά
1.3. Η προέλευση των Βλαχομογλενιτών
1.4. Η πιθανή παλαιότερη έκταση των βλάχικων εγκαταστάσεων στα ανατολικά του Αξιού
1.5. Οι Βλαχορηχίνοι
1.6. Η Ρουμανική Προπαγάνδα στα Μογλενά
1.7. Ο πληθυσμός των Βλαχομογλενιτών

2. ΣΚΡΑ - ΛΟΥΜΝΙΤΣΑ Παιονίας
2.1. Γενικά
2.2. Η σύσταση και η εξέλιξη του Σκρα
2.3. Η Ρουμανική Προπαγάνδα και ο Μακεδονικός Αγώνας στο Σκρα
2.4. Οι εξελίξεις στο Σκρα μετά το 1912
2.5. Πληθυσμιακά

3. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - ΟΣΣΙΑΝΗ Αλμωπίας
3.1. Γενικά
3.2. Η σύσταση και η εξέλιξη του Αρχάγγελου. Το μοναστήρι του Αρχάγγελου
3.3. Η Ρουμανική Προπαγάνδα και ο Μακεδονικός Αγώνας στον Αρχάγγελο
3.4. Οι εξελίξεις στον Αρχάγγελο μετά το 1912
3.5. Πληθυσμιακά

4. ΠΕΡΙΚΛΕΙΑ - ΜΠΙΡΙΣΛΑΒ Αλμωπίας

5. ΛΑΓΚΑΔΙΑ - ΛΟΥΓΚΟΥΝΤΣΑ Αλμωπίας

6. ΚΟΥΠΑ Παιονίας

7. KAΡΠΗ - ΤΣΕΡΝΑΡΕΚΑ Παιονίας

8. ΝΩΤΙΑ - ΝΟΝΤΙ Αλμωπίας
8.1. Γενικά
8.2. Η επισκοπή Μογλενών και ο εξισλαμισμός της Νώτιας (1759)
8.3. Η Νώτια μετά τον εξισλαμισμό των κατοίκων της και μέχρι το 1912
8.4. Οι εξελίξεις στη Νώτια μετά το 1912
8.5. Πληθυσμιακά
8.6. Οι Νουτιαλήδες στην Τουρκία

9. ΧΟΥΜΑ - ΟΥΜΑ Γευγελής

10.ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΒΛΑΧΟΜΟΓΛΕΝΙΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
10.1. Στο ελληνικό έδαφος
10.1.1. Καστανερή - Μπαρόβιστα Παιονίας
10.1.2. Τρία Έλατα - Λέσκοβα Αλμωπίας
10.2. Στο έδαφος της π.Γ.Δ.Μ.
10.2.1 Σερμενίν Γευγελής
10.2.2 Kόνσκο Γευγελής
10.2.3.Νεγκόρτσι Γευγελής

11.ΜΕΓΑΛΑ ΛΙΒΑΔΙΑ και ΜΙΚΡΑ ΛΙΒΑΔΙΑ, Παιονίας
11.1. Γενικά
11.2. Η σύσταση και η εξέλιξη των Μεγάλων Λιβαδίων
11.3. Επιγαμίες - Φάρες - Προσωνυμίες - Γλώσσα - Οικονομία
11.4. Η Ρουμανική Προπαγάνδα και ο Μακεδονικός Αγώνας στα Μεγάλα και τα Μικρά Λιβάδια
11.5. Οι εξελίξεις στα Μεγάλα και τα Μικρά Λιβάδια μετά το 1912
11.6. Πληθυσμιακά

12. ΤΑ ΧΕΙΜΑΔΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ
12.1. Τα χειμαδιά και οι εγκαταστάσεις των Μεγαλολιβαδιωτών στο Νομό Πέλλας
12.1.1. Προφήτης Ηλίας Έδεσσας
12.1.2. Ακρολίμνη Γιαννιτσών
12.1.3. Εσώβαλτα Γιαννιτσών
12.1.4. Καλύβια Γιαννιτσών
12.1.5. Καλή Γιαννιτσών
12.1.6. Λάκκα Γιαννιτσών
12.1.7. Αραβησσός Γιαννιτσών
12.2. Τα χειμαδιά και οι εγκαταστάσεις των Μεγαλολιβαδιωτών στο Νομό Κιλκίς
12.3. Τα χειμαδιά και οι εγκαταστάσεις των Μεγαλολιβαδιωτών στο Νομό Θεσσαλονίκης

13. ΓΕΥΓΕΛΗ